Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komentarz o. Honorata

Niepokalane Serce Maryi w tajemnicy Zmartwychwstania


Rozważ, jaka pociecha napełniła Serce Boga Rodzi­cielki, gdy ujrzała zmartwychwstałego Syna. Wtedy wszyst­kie smutki, uciski, cierpienia i męki Jej i Bożego Jej Sy­na obróciły się w radość.

Przypominaj Sercu Maryi tę radość, rozmy­ślając o Chrystusie Zmartwychwstałym. Aby pomnożyć Jej radość, staraj się naśladować Zmartwychwstanie Jezusowe. ­Porzuć wszystko, co cię odciąga od Niego. Potargaj więzy, które cię trzymają przy ziemi, odwal ten kamień obojętności, który uciska twe Serce i przeszkadza ci wznieść się ku niebu. Staraj się, abyś powstawszy raz z grzechu i obojętności, więcej do swego grobu nie powra­cał. Zacznij żyć życiem duchowym w Bogu, a wtedy Maryja, widząc w tobie obraz Zmartwych­wstałego Chrystusa, rozweseli się i staniesz się prawdziwym pocieszeniem Jej Serca. Pociągnij i innych do takiego powstania z martwych, a każdy będzie nową Jej pociechą, bo to dzieci, nad których śmiercią Serce Jej się smuci.

---


Akt: Serce Maryi, uproś nam wszystkim odrodzenie w duchu i prawdzie.

Praca nad sobą: Modlitwa gorąca za swój kraj.

Komunia duchowa: W tejże intencji.

W czasie tej godziny straż pełnią:

Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w tajemnicy Zmartwychwstania Rozważ, jaka pociecha napełniła Serce Boga Rodzi­cielki, gdy ujrzała zmartwychwstałego Syna. Wtedy wszyst­kie smutki, uciski, cierpienia i męki Jej i Bożego...

więcej

Komentarz Biblijny

Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

"W ludzkim ciele Bóg jest skryty" - spotkanie online

Razem z Maryją chcemy oczekiwać na przyjście Pana. Jak rozumieć tajemnicę wcielenia? W jaki sposób mogę spotkać Chrystusa w moim życiu? Zapraszamy na spotkanie online, które poprowadzi s. Cecylia...

więcej
Dzień w Sercu Maryi

Dzień w Sercu Maryi

Może chcesz pojechać na zorganizowane rekolekcje lub dzień skupienia, ale z różnych przyczyn nie masz takiej możliwości? Jeśli chcesz, możesz uczestniczyć w dniu skupienia z Sercem Maryi we...

więcej
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej