Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komentarz o. Honorata

Niepokalane Serce Maryi na drodze krzyżowej
Niepokalana Panna, chociaż Jej Serce było całe w bólu pogrążone, do końca mężnie szła z Jezusem po drodze krzyżowej wspierana przez towarzyszące jej niewiasty. Ukazało się w ten sposób, jak wierne było Jej Serce w miłości ku Panu Jezusowi.
Swoją wierność w miłości do Jezusa możesz umacniać, stając się nieodstępnym towarzyszem Serca Maryi na drodze krzyżowej. Wychodź mężnie ku Panu Jezusowi przychodzącemu do Ciebie i bierz swój krzyż chętnie na ramiona. Wstępuj wytrwale w ślady Jezusa, naśladując Jego cierpliwość, łagodność i miłość, i to zarówno w większych cierpieniach, jak i w tych codziennych, w pracy nad sobą i w relacjach z innymi.

---

Akt: Miłosierdzie Pana z pokolenia na pokolenie.
Praca nad sobą: Wpatrywanie się ciągłe w Miłość Ukrzyżowaną i wstępowanie w Jej ślady.
Komunia duchowa: Uproszenie wierności na drodze powołania.

W czasie tej godziny straż pełnią:

Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi na drodze krzyżowej Niepokalana Panna, chociaż Jej Serce było całe w bólu pogrążone, do końca mężnie szła z Jezusem po drodze krzyżowej wspierana przez towarzyszące jej niewiasty. Ukazało...

więcej

Komentarz Biblijny

A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

"W ludzkim ciele Bóg jest skryty" - spotkanie online

Razem z Maryją chcemy oczekiwać na przyjście Pana. Jak rozumieć tajemnicę wcielenia? W jaki sposób mogę spotkać Chrystusa w moim życiu? Zapraszamy na spotkanie online, które poprowadzi s. Cecylia...

więcej
Dzień w Sercu Maryi

Dzień w Sercu Maryi

Może chcesz pojechać na zorganizowane rekolekcje lub dzień skupienia, ale z różnych przyczyn nie masz takiej możliwości? Jeśli chcesz, możesz uczestniczyć w dniu skupienia z Sercem Maryi we...

więcej
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej