Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komentarz o. Honorata

Niepokalane Serce Maryi w Jej Narodzeniu

 
Narodzenie Maryi Panny przyniosło radość całemu wszech­światu. Zaledwie bowiem Jej Serce zaistniało wśród ludzi, zostało napełnione Duchem Świętym i stało się jakby osłoną dla całego świata sprowadzając nań obfite błogosławieństwo Boga.
Jeżeli od pierwszej chwili duchowego narodzenia Swego jesteś w szczególny spo­sób w tym Sercu złożony, możesz doświadczać Jego opieki. Nie wychodź z tego duchowego mieszkania przez pychę, grzech, brak miłości lub brak ducha modlitwy. Często uciekaj do tego schronienia i ukrywaj się tam w każdym niebez­pieczeństwie i strapieniu.

 

Akt: Daj mi, Jezu, przebywać zawsze w Sercu Twojej Matki, a Jej Sercu pozwól żyć w sercu moim.
Praca nad sobą: Żyjąc w Sercu Maryi rozważać wszystkie wydarzenia z życia Jezusa. Zwracać uwagę na Jego łagodność, pokorę i miłość.
Komunia duchowa: Aby życie Jezusa objawiło się w naszym życiu.

W czasie tej godziny straż pełnią:

Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w Jej Narodzeniu   Narodzenie Maryi Panny przyniosło radość całemu wszech­światu. Zaledwie bowiem Jej Serce zaistniało wśród ludzi, zostało napełnione Duchem Świętym i stało się jakby...

więcej

Komentarz Biblijny

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba,...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

"W ludzkim ciele Bóg jest skryty" - spotkanie online

Razem z Maryją chcemy oczekiwać na przyjście Pana. Jak rozumieć tajemnicę wcielenia? W jaki sposób mogę spotkać Chrystusa w moim życiu? Zapraszamy na spotkanie online, które poprowadzi s. Cecylia...

więcej
Dzień w Sercu Maryi

Dzień w Sercu Maryi

Może chcesz pojechać na zorganizowane rekolekcje lub dzień skupienia, ale z różnych przyczyn nie masz takiej możliwości? Jeśli chcesz, możesz uczestniczyć w dniu skupienia z Sercem Maryi we...

więcej
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej