Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komentarz o. Honorata

Niepokalane Serce Maryi w tajemnicy Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni

 
Przypatruj się Ofiarowaniu Pana Jezusa w Świątyni przez Przenajświętszą Jego Matkę. Nie była to prosta ceremonia, ale była to bolesna ofiara Jej Serca. Było to złożenie Jezu­sa jakby u stóp krzyża, a razem ofiarowanie się z Nim na współcierpienie Jego Męki dla zbawienia świata. Ta ofiara zaczęła się właśnie wtedy, a skończyła na Kalwarii. Dziękuj Maryi Przenajświętszej, że jesteś powołana, by ofiarować się z Jej Sercem i ucz się od Niej być gotową na wszystko, co Bóg dla Ciebie przygotował.
Uczyń swe Serce ołtarzem i skła­daj na nim wszystkie upokorzenia, prze­ciwności i trudności w spełnianiu swoich obowiązków i cią­głą walkę z własnymi słabościami. Staraj się wreszcie, aby twa Ofiara, na wzór Ofiary Maryi, była cicha, czysta i zawsze spełniana z miłości do Boga 

---

Akt: Serce Maryi, uczyń me serce lampą płonącą w oczekiwaniu na Pana mojego.
Praca nad sobą: Nie zakładać żadnej granicy w miłości, wszystko z mi­łości i dla miłości Jezusa.
Komunia duchowa: Za znieważających Pana Jezusa w Przenajświętszej Sakramencie.

W czasie tej godziny straż pełnią:

Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w tajemnicy Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni   Przypatruj się Ofiarowaniu Pana Jezusa w Świątyni przez Przenajświętszą Jego Matkę. Nie była to prosta ceremonia, ale była to bolesna...

więcej

Komentarz Biblijny

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

"W ludzkim ciele Bóg jest skryty" - spotkanie online

Razem z Maryją chcemy oczekiwać na przyjście Pana. Jak rozumieć tajemnicę wcielenia? W jaki sposób mogę spotkać Chrystusa w moim życiu? Zapraszamy na spotkanie online, które poprowadzi s. Cecylia...

więcej
Dzień w Sercu Maryi

Dzień w Sercu Maryi

Może chcesz pojechać na zorganizowane rekolekcje lub dzień skupienia, ale z różnych przyczyn nie masz takiej możliwości? Jeśli chcesz, możesz uczestniczyć w dniu skupienia z Sercem Maryi we...

więcej
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej