Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komentarz o. Honorata

Niepokalane Serce Maryi w życiu czynnym Pana Jezusa.

Maryja wszędzie towarzyszyła swojemu Synowi. W czasie nauczania ludzi, wraz z towarzyszącymi jej niewiastami, słuchała pilnie słów Bożych i według świadectwa Ewangelii świętej chowała je w Sercu Swoim i stosowała w życiu. I dotąd w Jej Sercu te wszystkie nauki są zachowane.

Jeżeli jesteś prawdziwym przyjacielem Serca Maryi, powinieneś chodzić z Nią w duchu za Jej Synem od miasta do miasta, od wsi do wsi i rozważać wszystkie Jego nauki, czyny i wszystkie cuda Jego miłosierdzia. A owoc z nich osiągnięty powinieneś chować w sercu i objawiać w życiu. Szczególniej zaś staraj się być wiernym towarzyszem tego Serca w tajemnicach życia Jezusa, w których Serce Maryi przeżywało radość lub ból; rozmyślaj nad nimi często i współodczuwaj w sercu, abyś towarzyszył temu Sercu także w wieczności.

 

Akt: Serce Maryi, pragnę jak Ty kochać Jezusa i tą miłością karmić wszystkich.

Praca nad sobą: Dostrzeganie w każdym człowieku samego Jezusa i w zjednoczeniu z Maryją czynienie wszystkich posług miłości.

Komunia duchowa: Za wszystkich ludzi oddanych ewangelizacji i pracy apostolskiej.

 


Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w życiu czynnym Pana Jezusa. Maryja wszędzie towarzyszyła swojemu Synowi. W czasie nauczania ludzi, wraz z towarzyszącymi jej niewiastami, słuchała pilnie słów Bożych i według świadectwa...

więcej

Komentarz Biblijny

Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwałę Jego od krańców ziemi! Niech Go sławi morze i co je napełnia, wyspy wraz z ich mieszkańcami! Niech głos podniesie pustynia z miastami, osiedla, które zamieszkuje Kedar. Mieszkańcy...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej
Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Święty Augustyn uważał, że bliskość Chrystusa w ciele nic by Maryi nie przyniosła, gdyby nie nosiła Chrystusa wcześniej w Sercu niż w ciele. Święty Jan Damasceński wychwalał Boże macierzyństwo...

więcej
W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

Komunia duchowa i tajemnica Komunii.  Błogosławiony Honorat zachęcał należących do Straży Serca Maryi do częstego przystępowania do Komunii świętej, a jeśli jest to niemożliwe to do...

więcej