Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komentarz biblijny

Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana:
Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.
Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię Jego.
Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.
Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę.
Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.
Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich, Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę.
Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, żywioły płynne stanęły jak wały,
w pośrodku morza zakrzepły przepaści.
Mówił nieprzyjaciel: «Będę ścigał, pochwycę,
zdobycz podzielę, nasycę mą duszę, miecza dobędę, ręka moja ich zetrze».
Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze, zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych.
Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny,
straszliwy w czynach, cuda działający!
Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia.
Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony, przeprowadziłeś [go] Twą mocą w święte Twe mieszkanie.
Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem, padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi.
Przerazili się wtedy książęta Edomu, wodzów Moabu ogarnęła bojaźń,
truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu.
Strach i przerażenie owładnęły nimi.
Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień,
aż przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud, któryś sobie nabył.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
Pan jest królem na zawsze, na wieki!
Gdy weszły w morze konie faraona z rydwanami i jeźdźcami, Pan przywiódł na nich z powrotem fale morskie, synowie zaś Izraela przeszli suchą nogą morze. Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im:  «Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu».
Wj 15, 1-21

Miriam stoi u boku Mojżesza w Starym Testamencie. Jej osoba jest figurą Maryi, Matki Bożej, to ona zapowiada tę ważną rolę Maryi w zbawieniu mesjańskim. Biblia ukazuje czynną współpracę Miriam z Mojżeszem i Aaro­nem a tradycja prorocka stawia ją niemal na tym samym planie, co wspomnianych braci. Biblia na­daje jej pierwszej tytuł prorokini spośród wszystkich kobiet (Wj 15, 20: ha-nebi’ah), a pieśń, którą zaintonowała Mi­riam, stanie się pieśnią wszystkich pokoleń Izraela. Maryja w Ewangelii reprezentuje również cały lud Boży: jest córą Syjonu, uosobieniem całego Izraela (Łk 1, 26-56). W imieniu domu Jakuba otrzymuje od anioła zapowiedź zbawienia, a śpiewa­jąc Magnificat, wypowiada proroctwo w imieniu wszystkich zba­wionych.

s. Cecylia SCM

W czasie tej godziny straż pełnią:

Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w Narodzeniu Pana Jezusa Korzystaj wiernie z danej ci łaski i wejdź do Serca Niebieskiej twojej Matki przez wierne naśladowanie Go i serdeczną modlitwę. W Nim znajdziesz pociechę, siłę i...

więcej

Komentarz Biblijny

Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Święty Augustyn uważał, że bliskość Chrystusa w ciele nic by Maryi nie przyniosła, gdyby nie nosiła Chrystusa wcześniej w Sercu niż w ciele. Święty Jan Damasceński wychwalał Boże macierzyństwo...

więcej
Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi

Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi

„Serce Maryi jest Sercem Córki Boga Ojca, Matki Syna Bożego, bo więcej w Sercu Jej Pana Jezusa niż w ciele, Oblubienicy Ducha Świętego, który napełniał świętych”  błogosławiony Honorat Koźmiński...

więcej
W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

Komunia duchowa i tajemnica Komunii.  Błogosławiony Honorat zachęcał należących do Straży Serca Maryi do częstego przystępowania do Komunii świętej, a jeśli jest to niemożliwe to do...

więcej