Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Komentarz biblijny

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Rz 8, 14-17

 

 

Czy mam w sobie poczucie, że jestem z Bogiem w relacji syn/córka - ojciec? A może po prostu wiem, że jestem dzieckiem Bożym, wiele razy to powtarzam, ale w głębi duszy mam w sobie mentalność niewolnika, który wciąż się boi? Modlę się, bo to mój obowiązek. Unikam ciężkich grzechów, bo spotka mnie kara. Korzystam z sakramentów, żeby po śmierci uniknąć piekła.

Pomyślmy dziś jak sobie wyobrażamy pełną miłości relację dziecka ze swoimi rodzicami. Dziecko, które jest kochane, czuje, że cokolwiek zrobi, nie straci tej miłości. Takie dziecko samo uczy się kochać innych.

Jeśli moje serce zmienia się w serce syna/córki to będę chciała się modlić, żeby przebywać z Tym, który mnie kocha. Będę unikać grzechu, bo wiem, że on niszczy mnie i innych. Będę się spowiadać ze szczerym żalem i przyjmować komunię, żeby być coraz bardziej podobną do Jezusa.

 

Aurelia SCM

W czasie tej godziny straż pełnią:

Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w Jej Narodzeniu   Narodzenie Maryi Panny przyniosło radość całemu wszech­światu. Zaledwie bowiem Jej Serce zaistniało wśród ludzi, zostało napełnione Duchem Świętym i stało się jakby...

więcej

Komentarz Biblijny

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba,...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

"W ludzkim ciele Bóg jest skryty" - spotkanie online

Razem z Maryją chcemy oczekiwać na przyjście Pana. Jak rozumieć tajemnicę wcielenia? W jaki sposób mogę spotkać Chrystusa w moim życiu? Zapraszamy na spotkanie online, które poprowadzi s. Cecylia...

więcej
Dzień w Sercu Maryi

Dzień w Sercu Maryi

Może chcesz pojechać na zorganizowane rekolekcje lub dzień skupienia, ale z różnych przyczyn nie masz takiej możliwości? Jeśli chcesz, możesz uczestniczyć w dniu skupienia z Sercem Maryi we...

więcej
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej