Straż Duchowa przy Sercu Maryi

"Wszelka chwała córki królewskiej z wewnątrz". O Sercu Maryi i drodze duchowego dojrzewania.

Zgodnie z rozumieniem biblijnym serce jest znakiem życia wewnętrznego i najgłębszych pokładów ludzkiej duszy. W Maryi zrealizowała się Boża obietnica dotycząca nowego serca, które poznaje, przyjmuje i żyje w stałej obecności Boga. W podobny sposób rozumieli Serce Maryi Ojcowie Kościoła i pierwsi pisarze chrześcijańscy. W rozumieniu biblijnym serce oznacza wnętrze i wraz z uczuciami zawiera także wspomnienia, myśli, zamiary, decyzje, będąc równocześnie miejscem spotkania z Bogiem. Serce Maryi odnosi nas zatem do samej Jej osoby, do Jej wewnętrznego ja. Patrząc w Serce Matki docieramy do Jej duszy, do tego, co w Niej najbardziej osobiste, do samego źródła Jej wielkości i godności.

Serce jest symbolem życia wewnętrznego. W Sercu Maryi poczęło się w wierze Słowo Boże. W taki sposób przedstawiali to już Ojcowie Kościoła. Na przykład Święty Augustyn uważał, że bliskość Chrystusa w ciele nic by Maryi nie przyniosła, gdyby nie nosiła Chrystusa wcześniej w Sercu niż w ciele. Święty Jan Damasceński wychwalał Boże macierzyństwo Maryi i dostrzegał w Niej Serce czyste, które oglądające Boga płonie Jego miłością. Święty Efrem opisał Dziewicę Maryję całą piękną ciałem i duszą, czystą Sercem i pełną cnót.

            Dla Ojca Honorata Serce Maryi było duchowym miejscem obecności samego Boga w Trójcy Świętej, było Sercem Córki Boga Ojca, Sercem Matki Syna Bożego i Sercem Oblubienicy Ducha Świętego. Żywa relacja z Bogiem sprawiła, że Maryja nieustannie rozwijała się na drodze wiary. Od momentu zwiastowania czynnie włączyła się w wielkie, Boże dzieło zbawienia. Jako Matka brała udział w niezwykłych wydarzeniach nocy betlejemskiej i szarych dniach życia w Nazarecie. Chowała w Sercu słowa i wydarzenia, przechowywała je i rozważała. Gdy Jej Syn a nasz Zbawiciel rozpoczął działalność publiczną, wraz z kobietami towarzyszyła Mu i słuchała jako pierwsza uczennica. Błogosławiony Ojciec Honorat dostrzegał czynny udział Maryi w każdym etapie dzieła zbawienia. Jej Serce nieustannie łączyło się z pragnieniami Jezusa Chrystusa i dzieliło z Nim nadzieje, radości i trudy. Punktem zwrotnym w życiu Maryi było zjednoczenie z Synem, gdy stała pod Jego krzyżem. Według Błogosławionego Ojca, w Jej Sercu jak w lustrze odbijała się męka Syna. On umierał widzialnie, Ona w Sercu, w ukryciu. I właśnie tam pod krzyżem Maryja Sercem zjednoczyła się z męką Syna Bożego, z Jego bólem z powodu grzechu każdego z nas, z powodu obojętności, a nawet nienawiści do Zbawiciela, z powodu odrzucenia Go, życia bez Niego i umierania dla wieczności. Z tego zjednoczenia wypłynęła również Jej radość ze zmartwychwstania Syna, a także wiara, dzięki której umacniała Ona uczniów w pierwszej wspólnocie Kościoła, była dla nich świadkiem, wzorem i matką. Ta rzeczywistość trwa do dzisiaj. Wniebowzięta Matka Niebieska wstawia się za nami, a dzięki szczególnej łasce Syna, przez pośrednictwo uczestniczy w rodzeniu nas do wiary. Jej duchowe macierzyństwo ukazuje, czym dla każdego z nas jest Kościół i jakie jest w nim miejsce dla nas.

            Ojciec Honorat uważał, że Serce Maryi jest wzorem dla każdego człowieka. Bóg powołuje nas do przyjaźni ze sobą, aby dzięki Duchowi Świętemu ta relacja z Nim rozwijała nas i kształtowała na wzór Jezusa Chrystusa. Maryja jako pierwsza z ludzi przeszłą tę drogę i dlatego jest dla nas znakiem pełni zbawienia oraz radości nieba. Dlatego Jej osoba może być niezwykłą inspiracją, pomocą i wzorem w przyjęciu woli Boga, rozeznaniu i realizacji swego powołania, zaufania Mu i umiejętności łączenia życia duchowego z codziennymi obowiązkami. Patrząc w Jej Serce zobaczymy piękno Córki Królewskiej, piękno, do którego powołuje Bóg każdego z nas.

 

 s. Cecylia Duda SCM


Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi zjednoczone z Sercem Słowa wcielonego w Jej łonie Przypatruj się zjednoczeniu Serca Maryi z Sercem Jezusa przebywającym w Jej łonie. Wtedy te dwa Serca były jednym tylko Sercem. Jedne ich...

więcej

Komentarz Biblijny

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

Komunia duchowa i tajemnica Komunii.  Błogosławiony Honorat zachęcał należących do Straży Serca Maryi do częstego przystępowania do Komunii świętej, a jeśli jest to niemożliwe to do...

więcej
Krzyż...

Krzyż...

"Krzyż to godło chrześcijanina; krzyż to reguła, to księga życia, to jedynie pewna droga..." bł. Ojciec Honorat Koźmiński OFMCap

więcej
W Łodzi, czyli w Sercu Maryi

W Łodzi, czyli w Sercu Maryi

Już ponad dziesięć lat w Łodzi spotyka sie Wspólnota Niepokalanego Serca Maryi. A w niej Strażnicy duchowi przy Sercu Maryi. W każdą pierwszą sobote miesiąca, w domu Małych Sióstr Niepokalanego...

więcej