Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Modlitwy

Akt przyłączenia się do Straży przy Sercu Maryi

Maryjo Przenajświętsza, ja grzesznik, przez Twe Serce tylu łaskami obdarzony, ofiaruję się Twemu Sercu na całe życie moje dla wynagrodzenia bólu, jaki nieustannie zadają Sercu Jezusa grzesznicy i tego smutku, jakim Twoje Serce napełnia niechęć i obojętność ludzi i na przebłaganie przez nie Boga. Chcę oddać się Tobie szczególniej na własność ze wszystkimi mo­imi myślami, słowami i uczynkami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi, które łączę z nieskończonymi zasługami u Syna Twojego, aby Ci najmilszymi były i postanawiam każdego dnia od godziny….. do ……. / od dnia ………do dnia…….. / w każdy………… tygodnia odbywać Straż przy Ser­cu Twoim.

Racz przyjąć Najmiłosierniejsza Matko tę moją ofiarę i to pragnienie i racz je sama wesprzeć swo­im natchnieniem, abym za Twoją pomocą dotrzymał obietnicy i tak to wykonał, abym Twemu Sercu prawdziwą pociechę, a grzesznikom ratunek mógł przynieść Amen.

 

Akt ofiarowania godziny Straży

Maryjo, Matko moja! Ofiaruję Ci tę godzinę, w ciągu której chcę w szczególny sposób zadośću­czynić Niepokalanemu Sercu Twemu i wzywać Jego ratunku dla świata.

Racz przyjąć, o Pani, w tym celu moje myśli, słowa, uczynki i cierpienia. Pragnę aby serce moje do Ciebie całkowicie nale­żało i kochało tylko Twego Syna. Amen.

 

Akt na zakończenie godziny Straży

Miłosierny Jezu, przyjmij ten czas, jaki Ci ofiaruję przez Niepokalane Serce Maryi za grzechy całego świata. Przemień serca wszystkich ludzi, by przyjęli Twoje zbawienie, a nam wszystkim daj zamieszkać w Sercu Maryi jak w duchowej świątyni, w której zawsze jesteś uwielbiony, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za moją pracę

Jezu Chryste Zbawicielu przyjdź do środowiska mojej pracy. Otwórz mi oczy, abym w ludziach, w miejscach i w czasie pracy dostrzegał i szanował Twą obecność. Obdarz mnie wiarą, bym doświadczał i przyjmował moc Twego krzyża oraz zmartwychwstania. Uczyń moje serce na wzór Serca Maryi, Serca odważnego i posłusznego Duchowi Świętemu. Chcę jak Ona współdziałać z Tobą dla zbawienia ludzi z którymi pracuję.
Maryjo wierna Robotnico Pańska- módl się za nami!


Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty, zstąpiwszy na Apostołów, w szczególny sposób zamieszkał w Sercu Swej Oblubienicy Maryi i uczynił Je skarbnicą i pośredniczką swych łask....

więcej

Komentarz Biblijny

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

W Łodzi, czyli w Sercu Maryi

W Łodzi, czyli w Sercu Maryi

Już ponad dziesięć lat w Łodzi spotyka sie Wspólnota Niepokalanego Serca Maryi. A w niej Strażnicy duchowi przy Sercu Maryi. W każdą pierwszą sobote miesiąca, w domu Małych Sióstr Niepokalanego...

więcej
Liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Obchodzimy je w tym roku w dniu 29 czerwca. O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. I tak o Sercu Maryi wspominają:...

więcej
REKOLEKCJE w Sercu Maryi

REKOLEKCJE w Sercu Maryi

W SERCU MARYI- rekolekcje dla: - zafascynowanych Maryją - szukających w Niej inspiracji i wzorów - ciekawych życia duchowego Odbędą się w Olsztynie koło Częstochowy - ul. Kuhna 46 (Dworek św....

więcej