Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Modlitwy

Akt przyłączenia się do Straży przy Sercu Maryi

Maryjo Przenajświętsza, ja grzesznik, przez Twe Serce tylu łaskami obdarzony, ofiaruję się Twemu Sercu na całe życie moje dla wynagrodzenia bólu, jaki nieustannie zadają Sercu Jezusa grzesznicy i tego smutku, jakim Twoje Serce napełnia niechęć i obojętność ludzi i na przebłaganie przez nie Boga. Chcę oddać się Tobie szczególniej na własność ze wszystkimi mo­imi myślami, słowami i uczynkami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi, które łączę z nieskończonymi zasługami u Syna Twojego, aby Ci najmilszymi były i postanawiam każdego dnia od godziny….. do ……. / od dnia ………do dnia…….. / w każdy………… tygodnia odbywać Straż przy Ser­cu Twoim.

Racz przyjąć Najmiłosierniejsza Matko tę moją ofiarę i to pragnienie i racz je sama wesprzeć swo­im natchnieniem, abym za Twoją pomocą dotrzymał obietnicy i tak to wykonał, abym Twemu Sercu prawdziwą pociechę, a grzesznikom ratunek mógł przynieść Amen.

 

Akt ofiarowania godziny Straży

Maryjo, Matko moja! Ofiaruję Ci tę godzinę, w ciągu której chcę w szczególny sposób zadośću­czynić Niepokalanemu Sercu Twemu i wzywać Jego ratunku dla świata.

Racz przyjąć, o Pani, w tym celu moje myśli, słowa, uczynki i cierpienia. Pragnę aby serce moje do Ciebie całkowicie nale­żało i kochało tylko Twego Syna. Amen.

 

Akt na zakończenie godziny Straży

Miłosierny Jezu, przyjmij ten czas, jaki Ci ofiaruję przez Niepokalane Serce Maryi za grzechy całego świata. Przemień serca wszystkich ludzi, by przyjęli Twoje zbawienie, a nam wszystkim daj zamieszkać w Sercu Maryi jak w duchowej świątyni, w której zawsze jesteś uwielbiony, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za moją pracę

Jezu Chryste Zbawicielu przyjdź do środowiska mojej pracy. Otwórz mi oczy, abym w ludziach, w miejscach i w czasie pracy dostrzegał i szanował Twą obecność. Obdarz mnie wiarą, bym doświadczał i przyjmował moc Twego krzyża oraz zmartwychwstania. Uczyń moje serce na wzór Serca Maryi, Serca odważnego i posłusznego Duchowi Świętemu. Chcę jak Ona współdziałać z Tobą dla zbawienia ludzi z którymi pracuję.
Maryjo wierna Robotnico Pańska- módl się za nami!


Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w tajemnicy Męki Pańskiej. Matka Boża odczuwała w swym Sercu całą mękę swojego Syna. Swoją czcią, miłością, modlitwą, wyniszczeniem i ofiarowaniem się wynagradzała Bogu za wszystkie...

więcej

Komentarz Biblijny

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej
Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Święty Augustyn uważał, że bliskość Chrystusa w ciele nic by Maryi nie przyniosła, gdyby nie nosiła Chrystusa wcześniej w Sercu niż w ciele. Święty Jan Damasceński wychwalał Boże macierzyństwo...

więcej
W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

Komunia duchowa i tajemnica Komunii.  Błogosławiony Honorat zachęcał należących do Straży Serca Maryi do częstego przystępowania do Komunii świętej, a jeśli jest to niemożliwe to do...

więcej