Straż Duchowa przy Sercu Maryi

Jak czuwać? Jak pełnić Straż?

Sposoby zaangażowania w Straż duchową przy Sercu Maryi:

1.      Pełnić Straż duchową w codzienności:

Najważniejsze jest, by w czasie wybranej godziny łączyć się w duchu wynagrodzenia z Sercem Maryi przez oddanie jej czasu, czuwanie duchowe i Komunię duchową.

Można także:

-        raz w miesiącu zmieniać tajemnicę i często czytać rozważania bł. Ojca Honorata Koźmińskiego;

-        pogłębiać swoje życie duchowe, rozważając raz w tygodniu Słowo Boże. Warto także korzystać z komentarzy do Słowa zamieszczonych na stronie www.strażduchowa.pl, otrzymywanych drogą mailową lub dostępnych na stronie internetowej w formie plików audio do pobrania, aby odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie;

-        praktykować modlitwę Jezusową (modlitwę serca), polegającą na powtarzaniu ustami i sercem wersetów z Pisma Świętego lub aktu podanego przy każdej katechezie miesięcznej;

-        podejmować wysiłek pracy nad sobą.

 

Można oczywiście wybrać jedną z wymienionych praktyk lub podjąć Straż w grupie, rodzinie, parafii, wspólnocie. Najważniejszy jest jednak cel – razem z Sercem Maryi poznawać, uwielbiać i coraz głębiej kochać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Taka forma ofiarowania czasu dostępna jest każdemu, ponieważ można ją łączyć z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.

 

2.      Pełnić Straż duchową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub podczas modlitwy w domu.

W wybranej godzinie uwielbiać i adorować Jezusa Chrystusa, by okazać Mu miłość wynagradzającą, a także słuchać Słowa Bożego, przeczytać katechezę na dany miesiąc lub komentarz na tydzień, zamieszczony na stronie www.strazduchowa.honoratki.pl. Przedłużeniem adoracji w tygodniu może być komunia duchowa, modlitwa serca i praca nad sobą.

 


Komentarz Ojca Honorata

Niepokalane Serce Maryi w tajemnicy Męki Pańskiej. Matka Boża odczuwała w swym Sercu całą mękę swojego Syna. Swoją czcią, miłością, modlitwą, wyniszczeniem i ofiarowaniem się wynagradzała Bogu za wszystkie...

więcej

Komentarz Biblijny

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z...

więcej

Dołącz do nas
i podejmij Straż przy Sercu Maryi

Czy znajdziesz czas w swojej
codzienności na wiarę?

zapisz się do straży

Aktualności

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

"Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny...

więcej
Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Serce Maryi w Biblii i Tradycji

Święty Augustyn uważał, że bliskość Chrystusa w ciele nic by Maryi nie przyniosła, gdyby nie nosiła Chrystusa wcześniej w Sercu niż w ciele. Święty Jan Damasceński wychwalał Boże macierzyństwo...

więcej
W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

W sytuacji epidemii Komunia duchowa nabiera szczególnego znaczenia.

Komunia duchowa i tajemnica Komunii.  Błogosławiony Honorat zachęcał należących do Straży Serca Maryi do częstego przystępowania do Komunii świętej, a jeśli jest to niemożliwe to do...

więcej